Investigacions

Àmbit personals – familiar

- Informes de conceptuació sobre persones

- Infidelitats de parella

- Localització de persones i béns

- Conductes dubtoses

- Demandes de divorci i separació

- Control compliment ordres d'allunyament

- Delictes privats

- Control sobre menors per males companyies, hàbits nocius, activitats inadequades i Internet.

- Pensions alimentàries i compensatòries

- Custòdia de fills

- Ús de la vivenda familiar

Sector empresarial

- “Compliance” en RPPJ

- Infidelitat del personal

- Client misteriós

- Control de baixes laborals i absentisme

- Competència deslleial

- Fugues d'informació

- Control de xarxa comercial

- Informes pre-laborals

- Contraespionatge industrial

- Sabotatges

- Desaparició d'objectes personals /mercaderies, etc.

 

Sector Financer

- Solvència i responsabilitat econòmica

- Alçament de béns

- Localització de béns de societats o particulars

- Informació prèvia per a embargaments i executius

- Deutors en parador desconegut

 

Infraccions a la L.A.U.

- Duplicitat de domicilis

- Subarrendaments

- Subrogacions

- Cessions o traspassos

- Dedicacions a altres finalitats

- No ús d'habitatge

 

Investigacions sobre sinistres.

- Assegurances de vida.

- Investigació sobre presumptes fraus per sinistres fingits en vehicles, habitatges,empreses i indústries.

- Investigació i seguiment de persones lesionades.

- Determinació d'antecedents dels béns o persones assegurats previs al sinistre.

 

Mútues i companyies asseguradores

- Desaparició de materials

- Responsabilitat civil en general

- Vida

- Automòbils

- Control de risc i recuperacions

- Control de seqüeles

- Lesions

- Incapacitats i antecedents clínics

- Baixes fingides per malaltia

 

Altres Serveis

- Ciber investigació

- Falsificacions i anònims

- Investigacions tècniques y contra mesures electròniques.

- Vigilància electrònica

- Contra vigilàncies

- Vigilància no uniformada

 

...tard o d'hora tot es descobreix...

 

Tel. 639 169 989 (24h)

© Copyright 2020

Aviso Legal


CAST CAT