Mètode de Treball

La nostra preocupació per vostè comença en el moment en que ens exposa el cas i sol•licita un pressupost. Us  informarem i realitzarem un pressupost gratuït sense compromís, podent-nos desplaçar  al lloc que més us convingui  o sigui més convenient per discreció i confidencialitat.

 

Després d'explicar-nos el seu cas analitzarem de forma objectiva la situació que ens planteja considerant aspectes legals, personals i l'objectiu final de la investigació i realitzarem un pressupost d'actuació i de costos, específic per al seu cas concret.

 

Si vostè es decideix finalment a contractar els nostres serveis signarem un contracte de Prestació de Serveis, on s'especifica el cost de la investigació i les nostres dades, la qual cosa és una garantia per a vostè respecte al que contracta i a la nostra actuació dins de la legalitat.

 

Per tal de formalitzar el servei, vostè haurà de deixar-nos una provisió de fons a descomptar del cost final de la investigació, així com aportar-nos tots els detalls i dades que tingui respecte a la persona / objecte a investigar.

 

S'iniciarà i desenvoluparà la investigació segons pressupost. El mantindrem sempre informat de la evolució de la mateixa. En cas de sorgir despeses extres inesperades i no pressupostades, així com dies addicionals que es considerin necessaris per aconseguir l'objectiu de la investigació, se li comunicarà  per  la seva acceptació.

 

Tanmateix, vostè ens podrà expressar en qualsevol moment el seu desig de finalitzar la investigació, malgrat no haver aconseguit l’objectiu final, ajustant el cost als dies realitzats.

 

Finalitzat el servei us lliurarem un informe d’investigació  on es detalla tot l'observat i les proves obtingudes i que es complementa amb documentació gràfica (fotografia i vídeo).

Aquest document és una prova legal, segons la Llei d'Enjudiciament Civil, enfront d'organismes judicials i en cas d'haver de presentar el client el nostre informe davant un Tribunal assistirem al judici en qualitat de testimonis, per a la ratificació del mateix.

 

Valor afegit: li oferirem la possibilitat, sense cost addicional i tant sols si ho desitja, de mantenir contacte amb vostè una vegada finalitzada la investigació per poder donar-vos assessorament legal o personal i, en cas de requerir passat un temps una segona investigació del mateix assumpte ,se li orientarà i aconsellarà, mitjançant una investigació prèvia basica, sobre la necessitat real o no d'una segona investigació, evitant-li així un possible cost innecessari.

 

...tard o d'hora tot es descobreix...

 

Tel. 639 169 989 (24h)

© Copyright 2017

Aviso Legal


CAST CAT