Empresa

MJ DETECTIVES PRIVADOS
és la primera agència
d' Investigació Privada creada a la zona del Maresme per una dona, qui compta amb la corresponent titulació de detectiu privat per la Universitat de Dret de Barcelona i amb la llicencia nº 2237 atorgada pel Ministeri de l'Interior, Registre Nacional de Seguretat Privada (RNSP) amb Nombre d'Ordre d'Inscripció 10642 amb experiencia en el sector de la investigació privada des de l'any 2005.

Els nostres serveis estan enfocats tant a persones particulars que tenen la necessitat de resoldre una situació per la qual no disposen dels mitjans necessaris, així com a empreses que ens requereixen per solucionar una contrarietat que els està causant, en general, una significativa pèrdua econòmica o despesa innecessària.

Creiem que tant la persona que sol•licita un pressupost, com el client que finalment contracta els nostres serveis, necessita i busca una implicació personal per part del detectiu privat; el que per a un detectiu privat pot ser una investigació més per al client és sempre un problema únic i així és com pretenem tractar-ho, sent el client, la seva situació i la seva tranquil•litat personal la nostra preocupació, oferint, fins i tot una vegada acabada la investigació i sense cost extra, assessorament legal i personal.

Esperem que confiï en nosaltres. A canvi li oferim una implicació personal i serietat en la resolució de la investigació i uns honoraris adaptats al seu cas. Tot això sense oblidar-nos que vostè i la seva tranquil•litat personal seran la nostra major preocupació.

Mª José Vicente

...tard o d'hora tot es descobreix...