Empresa

MJ DETECTIVES PRIVADOS
és la primera agència
d' Investigació Privada creada a la zona del Maresme per una dona, qui compta amb la corresponent titulació de detectiu privat per la Universitat de Dret de Barcelona i amb la llicencia nº 2237 atorgada pel Ministeri de l'Interior amb experiencia en el sector de la investigació privada des de l'any 2005.

Els nostres serveis estan enfocats tant a persones particulars que tenen la necessitat de resoldre una situació per la qual no disposen dels mitjans necessaris, així com a empreses que ens requereixen per solucionar una contrarietat que els està causant, en general, una significativa pèrdua econòmica o despesa innecessària.

Creiem que tant la persona que sol•licita un pressupost, com el client que finalment contracta els nostres serveis, necessita i busca una implicació personal per part del detectiu privat; el que per a un detectiu privat pot ser una investigació més per al client és sempre un problema únic i així és com pretenem tractar-ho, sent el client, la seva situació i la seva tranquil•litat personal la nostra preocupació, oferint, fins i tot una vegada acabada la investigació i sense cost extra, assessorament legal i personal.

Esperem que confiï en nosaltres. A canvi li oferim una implicació personal i serietat en la resolució de la investigació i uns honoraris adaptats al seu cas. Tot això sense oblidar-nos que vostè i la seva tranquil•litat personal seran la nostra major preocupació.

Mª José Vicente

...tard o d'hora tot es descobreix...