LITIGATION SUPPORT

“LITIGATION SUPPORT - advocat/detectiu”
La col·laboració entre advocat i detectiu és fonamental per protegir els interessos del client i la combinació perfecta per obtenir el màxim de garanties judicials.

Els detectius privats ens encarreguem de traçar un pla d'actuació específic per cada cas i d'aportar les proves necessàries als lletrats perquè puguin defensar així els drets del client davant els tribunals.

Detectiu i advocat hem de treballar en la mateixa línia amb la finalitat de que el informe d’investigació, confeccionat pel detectiu privat, tingui el màxim de garanties judicials.

L’article 265.5 de la Llei d'Enjudiciament Civil diu:
Documents i altres escrits i objectes relatius al fons de l'assumpte.

1. A tota demanda o contestació hauran d'acompanyar-se:

5.º Els informes, elaborats per professionals de la investigació privada legalment habilitats, sobre fets rellevants en què aquelles donin suport a les seves pretensions.

...tard o d'hora tot es descobreix...