INVESTIGACIONS

Àmbit personals – familiar

 • Informes de conceptuació sobre persones
 • Infidelitats de parella
 • Localització de persones i béns
 • Conductes dubtoses
 • Demandes de divorci i separació
 • Control compliment ordres d'allunyament
 • Delictes privats
 • Control sobre menors per males companyies, hàbits nocius, activitats inadequades i Internet.
 • Pensions alimentàries i compensatòries
 • Custòdia de fills
 • Ús de la vivenda familiar

Sector empresarial

 • “Compliance” en RPPJ
 • Infidelitat del personal
 • Client misteriós
 • Control de baixes laborals i absentisme
 • Competència deslleial
 • Fugues d'informació
 • Control de xarxa comercial
 • Informes pre-laborals
 • Contraespionatge industrial
 • Sabotatges
 • Desaparició d'objectes personals /mercaderies, etc.

Sector Financer

 • Solvència i responsabilitat econòmica
 • Alçament de béns
 • Localització de béns de societats o particulars
 • Informació prèvia per a embargaments i executius
 • Deutors en parador desconegut

Infraccions a la L.A.U.

 • Duplicitat de domicilis
 • Subarrendaments
 • Subrogacions
 • Cessions o traspassos
 • Dedicacions a altres finalitats
 • No ús d'habitatge

Investigacions sobre sinistres

 • Assegurances de vida.
 • Investigació sobre presumptes fraus per sinistres fingits en vehicles, habitatges, empreses i indústries.
 • Investigació i seguiment de persones lesionades.
 • Determinació d'antecedents dels béns o persones assegurades previs al sinistre.

Mútues i companyies asseguradores

 • Desaparició de materials
 • Responsabilitat civil en general
 • Vida
 • Automòbils
 • Control de risc i recuperacions
 • Control de seqüeles
 • Lesions
 • Incapacitats i antecedents clínics
 • Baixes fingides per malaltia

Altres Serveis

 • Ciber investigació
 • Falsificacions i anònims
 • Investigacions tècniques i contra mesures electròniques.
 • Vigilància electrònica
 • Contra vigilàncies
 • Vigilància no uniformada


...tard o d'hora tot es descobreix...